Devilman -OVA2- Silene, el dimoni ocell

Devilman: Youchou Sirene Hen, Japan, 25.02.90

Història

Els dimonis existeixen i el seu poder está més enllá del que els humans poden imaginar. De fet, son tan forts que els humans no s'atraveixen a lluitar contra ells. L'únic que pot derrotar a un dimoni es un altre dimoni, i seguin aquesta lógica, Ryo Asuka trama un pla per que un dimoni poseeixi al seu amic Akira Fudo. Si la persona té el cor pur, pot arribar a controlar al dimoni que l'ha poseít i d'aquesta manera conseguir un poder igual al d'un dimoni.
Desrpés de molt esforç, el seu pla acaba funcionant y Akira es poseeit per un poderos dimoni conegut com Amon. Ara, Akira es l'únic que pot enforntarse a un perill ocult, un dimoni que ha amenaçat la humanitat des de l'inici dels tiemps.

Trailer

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.