Sakura Wars - La pel·lícula

Sakura Taisen Katsudou Shashin, Japan, 22.12.01

Història

La pelicula es remunta a finals de l'any 1926, a la capital imperial (de Japó) Tokyo. La ciutat esta continuament amenaçada per "esperits malignes", els Kouma, per aixo un grup teatral imperial (de noies), la Companyia Flor, a més de fer actuacions s'encarreguen de la protecció de la ciutat. Dirigint una especie de robots d'epoca (són un tipus de robots que funcionen amb vapor i una especie de poder espiritual) fan front a la amenaça dels Kouma, i de l'empresa americaná Douglas-Stewart.

La Doglas-Stewart presenta al govern japonés un prototip de robot que ofereix la protecció de la ciutat, prentén aixi competir amb el sistema actual Companyia Flor i subtituirlo.

Trailer

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.