Run=Dim

Run=Dim, Japan, 01.04.01

Història

L'any 2050, aproximadament la desena part del Japó està cobert pel mar degut a l'escalfament global. Tokyo no és una excepció. L'economia japonesa està seriosament afectada per causa del desastre, de manera que el govern japonès va a la recerca de qualsevol cosa que revisqui el país.
Com a resultat, es forma "JESAS", una fundació militar amb la malvada intenció de controlar el futur de Japó. JESAS s'encarrega d'abocar residus nuclears en l'espai exterior. Per assegurar la seva protecció enfront d'altres països, JESAS ha desenvolupat els "RB", robots controlats per pilots que posseeixen l'anomenada intuïció infal · lible. A la banda oposada de la llei es troba "Frontera Verda", una agència de protecció formada per aquells països amb les mateixes creences: salvar la Terra.

Trailer

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.