Judge, el jutge de les tenebres

Yami no Shihoukan Judge, Japan, 15.06.91

Història

Hi ha una llei, la Llei de les Tenebres, que jutja aquells que al llarg de la seva vida no van complir amb la justícia. Aquesta llei està escrita en el Llibre de les Lleis, amb veredictes que posseeixen vida pròpia i recollides sobre fulles de pell humana. El llibre es troba sota la custòdia d'un oficinista d'aparença normal, Houichiro Ohma, que en realitat és el despietat jutge de les Tenebres. El seu llegat és impartir la justícia de manera implacable, així com abans ho van fer els seus avantpassats.

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.