Hiroshima

Hadashi no Gen, Japan, 21.07.83

Història

Basada en las experiencias reales vividas por Keiji Nakazawa durante el holocausto nuclear de Hiroshima durante el verano de 1945, Barefoot Gen cuenta la historia de una familia que lucha por sobrevivir en uno de los momentos más significativos de la Segunda Guerra Mundial.

La pel·lícula comença amb un Gen de sis anys de vida, els que ha viscut a la sombra d'una guerra, una querra que transcorre en terres llunyanes al seu Japó natal on viu amb la seva família. Encara no ha experimentat cap dels horrors que li depara el destí després del bombardeix d'Hiroshima el 6 d'Agost de 1945.

Trailer

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.